about

janusz reichel Poland

[ENG] janusz reichel first appeared in newwave and punk bands (eg. ZiMA). Since 1991 he performs usually alone. To his minimal compositions he writes socially and politically engaged lyrics. Proud amateur:-)
[PL] janusz grał w zespołach newwave i punk (ZiMA). Obecnie występuje zwykle sam. Do swoich minimalnych kompozycji pisze zaangażowane społecznie i politycznie teksty. Zdeklarowany amator:-)
... more

contact / help

Contact janusz reichel

Streaming and
Download help